Thứ hai, 19-04-2021 | 10:11GMT+7

Cần Thơ giải quyết việc làm cho 60.893 người lao động trong năm 2020

LNV - Năm 2020, thành phố Cần Thơ giải quyết việc làm cho 60.893 người lao động, đạt 121,1% kế hoạch đề ra, giảm 20,2% so với năm 2019.

Trong đó, số lao động nữ được giải quyết việc làm chiếm trên 50% số lao động được giải quyết việc làm. Tiền lương trả cho người lao động không có sự chênh lệch giữa nam và nữ.

Hỗ trợ học nghề 1.478 người, tăng 62,78% so cùng kỳ; phối hợp cùng các doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động ở trong nước và tham gia xuất khẩu lao động. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới và đào tạo 53.793 người, trong đó, có 23.120 nữ, đạt 107,59% so với kế hoạch đề ra. 

Đối với công tác xóa đói giảm nghèo, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ hỗ trợ 45.310 người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với tổng số tiền 33.982 triệu đồng. 

Theo đó, tạo điều kiện mưu sinh cho 1.365 hộ nghèo, 1.377 hộ cận nghèo, giúp họ vươn lên, hạ tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,29%.
Thành Công/Dân Sinh